صرافی فغانی

بانک مرکزی پرداخت مالیات را به تحقق سود موکول کرد

بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.

به گزارش بنکر ، به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی اعلام کرد:

۱۳۹۷/۱۱/۱۵
اقتصاد