صرافی فغانی

ممنوعیت صدور ضمانت نامه تسهیلات ارزی

صدور ضمانت نامه برای دریافت تسهیلات ارزی ممنوع شد .

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ، صدور ضمانتنامه بعنوان وثیقه تسهیلات ارزی ممنوع و برای تسهیلات ریالی ، صرفا درصورت سپرده گذاری نقدی صددرصد وجه ضمانتنامه مجاز است .

۱۳۹۷/۱۰/۰۲
ارز