صرافی فغانی

خرید ارز و سامانه ثنا

منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی در خارج از کشور

بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز اعلام کرد که می‌توانند منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی در خارج از کشور را از طریق شعب ارزی بانک‌های عامل خریداری کرده و در سامانه سنا ثبت نمایند؛ ولی همان‌ها را در سامانه نیما (بابت واردات مشتریان) بفروشند.

۱۳۹۷/۱۰/۰۴
ارز