صرافی فغانی

خدمات ارزی نقدی موقتا متوقف می‌گردد

به درخواست دولت بریتانیا برای پرهیز از مراجعه حضوری ، خدمات ارزی نقدی موقتا متوقف می‌گردد و از پذیرش حضوری شما بزرگواران معذور خواهیم بود.

همکارها و مراجعین گرامی

صرافی فغانی از فردا ( سه شنبه ۲۴ مارچ ۲۰۲۰ برابر با ۵ فروردین ۱۳۹۹ ) پذیرای شما بزرگواران بوده و با توجه به شیوع بیماری کرونا و به درخواست دولت بریتانیا برای پرهیز از مراجعه حضوری ، خدمات ارزی نقدی موقتا متوقف می‌گردد و از پذیرش حضوری شما بزرگواران معذور خواهیم بود. 


تا اطلاع بعدی خدمات ارزی این صرافی بصورت بانکی ادامه دارد. 

با سپاس و آرزوی سالی خوش

صرافی فغانی

۱۳۹۹/۰۱/۰۶
عمومی