صرافی فغانی

راه‌اندازی خرید نقدی پوند

خرید نقدی پوند ، صرفاً شامل مبالغ بالا میگردد .

با درود و احترام

همکاران و مراجعین گرامی

با توجه به راه اندازی خرید نقدی پوند از روز جاری ، این عملیات صرفا جهت مبالغ بالا قابل انجام می‌باشد .

۱۳۹۹/۰۱/۲۵
عمومی