صرافی فغانی

اسکناس ۵۰۰ یورویی جمع آوری می شود

خبرگذاری ایرنا اعلام کرد ، اسکناس ۵۰۰ یورویی جمع آوری می شود

برای مبارزه با پولشویی  ١٧ بانک مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از روز ٢٧ ژانویه (٧ بهمن) با اسکناس های ۵٠٠ یورویی خداحافظی می کنند و دیگر این قطعه را چاپ و وارد بازار نخواهند کرد.
۱۳۹۷/۱۰/۱۳
ارز