صرافی فغانی

نمودار تغییرات قیمت پوند

تغییرات قیمت پوند در هفته‌ی گذشته

در هفته‌ی گذشته قیمت پوند روند نزولی  داشت و نوسانات نیز اندک بود.

۱۳۹۹/۰۹/۰۹
ارز